top of page
farm-2022-11-16-17-03-32-utc.jpg

PUBLICZNE ZAPYTANIE WYBORCZE DLA SEKTORA
ROLNO-SPOŻYWCZEGO1. Jestem za wprowadzeniem długoterminowych form kredytowania rolnictwa (kredyty na 25-30lat).

2. 
Jestem za wprowadzeniem ustawy o obszarach wiejskich, która pozwoli na inwestycje rolnicze bez możliwości ich oprotestowywania.

3. Chcę mieć możliwość budowania bez zezwolenia magazynu w swoim gospodarstwie rolnym (o powierzchni minimum 1000m2 - wykonanego z konstrukcji gotowych).

4. Jestem za głęboką reformą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KRUS), która ułatwi dostęp do dzierżawy ziemi i uprości procedury oddłużeniowe rolników.

5. Jestem przeciw jakimkolwiek ograniczeniom hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce.

6. Jestem przeciw jakimkolwiek ograniczeniom produkcji mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce.

7. Jestem przeciw zakazowi uboju zwierząt rzeźnych na potrzeby religijne.

8. Chcę, żeby interwencyjnego odbioru zwierząt dokonywały tylko upoważnione instytucje państwowe

9. Jestem za poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrostanu zwierząt gospodarskich wśród pracowników sektora produkcji zwierzęcej.

10. Jestem za zwiększeniem nakładów na rozwój badań naukowych i szkolnictwa wyższego w sektorze rolno-spożywczym. Głównie: rozwoju hodowli i technik rozrodu zwierząt gospodarskich.

11. Jestem za utrzymaniem ograniczeń w sprowadzeniu produktów rolno-spożywczych pochodzących spoza Unii Europejskiej na rynek Polski.

Podpisz petycje i uratuj Polskie Rolnictwo
Kim jesteś?

Dziękujemy!
Razem możemy więcej!

FESTIWAL WSI POLSKIEJ

Cykliczne wydarzenie organizowane przez OPZZRiOR, w tym roku odbyło się 6 sierpnia. Sponsorem strategicznym był Orlen SA

POMOC PRAWNA
DLA ROLNIKÓW

"PROFESJONALNA POMOC PRAWNA DLA ROLNIKÓW" to nowy projekt, który został przedstawiony 30 stycznia 2022roku podczas VIII Kongresu Polskiego Rolnictwa w Warszawie. W ramach projektu KAŻDY zadłużony rolnik może liczyć na bezpłatną konsultację prawną z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym

 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 508 332 331

mail: prawnik@opzzrior.org

KONGRES
ROLNICTWA

26 lutego odbył się IX Kongres Rolnictwa RP którego głównym organizatorem było OPZZRiOR. 

Aktualności

KONTAKT

OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych 
Al. Jerozolimskie 65/79 01-001 Warszawa, Polska

Tel: 22 430 38 17 | biuro@opzzrior.org

KONTAKT

Dziękujemy za przesłanie!

  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page